Join HockeyBarn  •  Login
Search
HockeyBarn
Nam
Vinh

Male
21 years old
Hồ Chí Minh, Tân Phú
Viet Nam

NHL Team Montreal Canadiens

This user does not have any friends listed

See All Photos (2)
No Videos
Available
View all (0)
This user does not have any teams listed
View all (1)
Posted by Nam Vinh
on Dec 03, 2018 08:56 PM

Sn phm Nam Thnh Vinh chuyn phn ph'i cht lng
" Gi st thp xy dng : gi thp Pomina , gi thpVit Nht, gi thp Min Nam

" xy dng : 4–6 , 1–2 q8, q4 (xanh 'en) , 1–2 Ha An " "ng Nai(xanh), ' mi sng, ' mi bi

=> Xem chi tit ti: Bo gi ' xy dng

" Ct cc loi : ct xy t , ct b tng ra, ct san lp, ct vng

=> Xem chi tit ti: Bo gi ct xy dng

" Gch 'ng cc loi : Gch 'ng TUYNEL Bnh Dng , Gch 'ng "ng Nai

" Xi mng xy dng: Thng Long, Nghi Sn, holcim

=> Xem chi tit ti: Bo gi xi mng xy dng

bo gi ' xy dng

bng bo gi ct xy dng

bng bo gi ct san lp

gi xi mng xy dng
<p><a href="https://vatlieuxaydungsg.com/bao-gia-da-xay-dung/">bo gi ' xy dng</a></p>
<p><a href="https://vatlieuxaydungsg.com/bao-gia-cat-xay-dung/">bng bo gi ct xy dng</a></p>
<p> <a href="https://vatlieuxaydungsg.com/bang-bao-gia-cat-san-lap/">bng bo gi ct san lp</a></p>
<p><a href="https://vatlieuxaydungsg.com/bao-gia-xi-mang-xay-dung/">gi xi mng xy dng</a></p>
<p><a href="https://vatlieuxaydungsg.com/bao-gia-gach-xay-dung/">Bo gi gch xy dng</a></p>

Bo gi gch xy dng

C"NG TY TNHH NAM THNH VINH
1.a ch: 99/3 Nguyn Hu Dt " P. Ty Thnh " Q. Tn Ph
2.Hotline: 093.1919.888 " 08.6658.1666
3.Email: info@namthanhvinh.vn
4.Website: vatlieuxaydungsg.com