Join HockeyBarn  •  Login
Search
HockeyBarn
Hòa
Phát Đạt

Male
19 years old
Hồ Chí Minh, 9
Viet Nam

NHL Team Los Angeles Kings
NHL Player Alfredsson, Daniel
Hobbies Hòa Phát Đạt chuyên thi công Mái hiên di động, Mái xếp di động, dù che, mái kéo,

This user does not have any friends listed

See All Photos (1)
No Videos
Available
View all (0)
This user does not have any teams listed
View all (1)
Posted by Hòa Phát Đạt
on Nov 29, 2018 01:32 AM

Ha Pht t chuyn thi cng mi xp mi hin di 'ng gi t't ti tphcm v cc tnh ln cn. Cng ty Ha Pht t thi cng, thit k, lp 't mi xp di 'ng, mi hin di 'ng, mi che, d che cc loi uy tn, cht lng, gi thnh r.

[url=https://maixepdidong.net.vn/mai-xep-di-dong/]Mi xp di 'ng[/url]
[url=https://maixepdidong.net.vn/mai-hien-di-dong/]Mi hin di 'ng[/url]
[url=https://maixepdidong.net.vn/mai-che-di-dong/]Mi che di 'ng[/url]
[url=https://maixepdidong.net.vn/mai-xep-di-dong/mai-xep-di-dong-tai-tphcm/]Mi xep di dong Tphcm[/url]
[url=https://maixepdidong.net.vn/mai-xep-di-dong/mai-xep-di-dong-tai-binh-duong/]Mi xep di dong Bnh Duong[/url]
[url=https://maixepdidong.net.vn/mai-hien-di-dong/mai-hien-di-dong-tphcm/]Mi hin di dong Tphcm[/url]
[url=https://maixepdidong.net.vn/mai-hien-di-dong/mai-hien-di-dong-bien-hoa/]Mi hin di dong Bin Ha[/url]
Cng ty TNHH XD TM Ha Pht t

Tr s chnh: 3b KP. Bnh c 2, Bnh Ha, Thun An, Bnh Dng

Chi nhnh 1: ng S' 9, P. Tng Nhn Ph A, Q.9, Tphcm

Chi nhnh 2: 65e/12 P.Trung Dng, Tp. Bin Ha, "ng Nai

Email: ducdung190986@gmail.com

Hotline: 0972.139.369 - 0977.118.178

Website: www.maixepdidong.net.vn